nieuws

Integrale VROM-vergunning voor bouwprojecten

Geen categorie

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met een voorstel van minister Dekker van VROM voor één integrale bouwvergunning voor fysieke projecten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik, sloop en bijbehorende milieu-aspecten).

Initiatiefnemers voor een dergelijk project kunnen in de toekomst bij één loket een zogenoemde VROM-vergunning aanvragen. Over de vergunning zal in 2005 met diverse betrokkenen worden overlegd. In 2006 volgt een wetsvoorstel, waarna naar verwachting in 2007 de vergunning wordt geïntroduceerd. Als burgers of bedrijven op dit moment iets willen ondernemen, moeten zij voor een vergunning terecht bij verschillende loketten van diverse bestuursorganen (Rijk, provincies, gemeenten). Deze vergunningaanvragen doorlopen verschillende procedures die kunnen leiden tot tegenstrijdige beslissingen.Door integratie van vergunningen kan men straks volstaan met één aanvraag bij één loket dat na het doorlopen van één procedure leidt tot één besluit (al dan geen vergunning) met één beroepsgang. De mogelijkheid blijft bestaan volgens Dekker om deze vergunning gefaseerd aan te vragen, zodat kan worden aangesloten bij de verschillende fases in de planontwikkeling.     

Reageer op dit artikel