nieuws

Institutionele beleggers: ‘Wel voldaan aan oproep tot matiging huurbeleid’

Geen categorie

De vereniging van institutionele beleggers IVBN stelt dat woningbeleggers zich houden aan de oproep die de Kamer en de minister hebben gedaan tot matiging van de huurverhoging per 1 juli 2004.

Ook stellen woningbeleggers een bedrag van maximaal een half miljoen beschikbaar, zodat de minister aan huursubsidie-ontvangers vóór het eind van het jaar een eenmalige bijdrage kan verstrekken. Daarmee voldoen de beleggers, zo stelt de IVBN, aan alle afspraken die verhuurders met minister Dekker maakten. Directeur Van Blokland noemt de berichtgeving van de Woonbond over het niet nakomen van afspraken met de minister tendentieus. ‘De afspraken die er tussen verhuurders en de minister zijn gemaakt, bieden individuele beleggers de ruimte om op complexniveau en/of op regionaal niveau te kunnen differentiëren met de huurstijging. Gemiddeld echter zal bij vrijwel alle beleggers op portefeuilleniveau en zeker op het niveau van alle beleggers gezamenlijk in IVBN-verband de huurstijging uitkomen op maximaal 2,9 procent, wat met de minister is afgesproken. Voorts gaat het hier om afspraken over de reguliere, jaarlijkse huurverhoging en dus niet over huurverhogingen die het gevolg zijn van gedane extra investeringen in complexen, waarover al eerder met huurders overeenstemming was bereikt. Ook de effecten van huurharmonisatie bij mutatie van de huurder worden niet meegeteld.’ Beleggers zijn overigens van mening dat de oproep tot huurmatiging vanuit de Kamer tegengesteld is aan de noodzakelijke beweging die er op de huurwoningenmarkt moet worden gemaakt. Volgens directeur Van Blokland verslechtert de huidige huurmatiging de toch al verstoorde verhouding tussen prijs en kwaliteit op de huurwoningenmarkt verder. Verder wordt het nog moeilijker om te investeren in zowel nieuwbouw als bestaande huurwoningen. ‘In met name gespannen woningmarkten is de feitelijke huurprijs van een niet-geliberaliseerde huurwoning over het algemeen geen goede afspiegeling van de geboden kwaliteit.’

Reageer op dit artikel