nieuws

‘Huursubsidie oplossing kamernood studenten’

Geen categorie

Woningcorporaties en studentenhuisvesters zien huursubsidie op onzelfstandige woningen als de beste oplossing voor de kamernood in Nederland.

Dat zegt Kences, het samenwerkingsverband van studentenhuisvesters, in reactie op een initiatiefwetsvoorstel voor kamersubsidies van GroenLinks. Kences stelt al jaren dat het noodzakelijk is meer huisvesting te realiseren met gemeenschappelijke voorzieningen. Vooral eerstejaars studenten vragen vaak om woonruimte met gemeenschappelijke voorzieningen. De argumenten daarvoor zijn volgens de studentenhuisvesters ook door de Tweede Kamer erkend. Het is goedkoper om kamers met gemeenschappelijke voorzieningen nieuw te bouwen dan eenkamerwoningen met elk een keuken, douche en toilet. Het is ook bekend dat het moeilijk is om geschikte locaties te vinden voor studentenhuisvesting en als die locaties er zijn, kunnen op het beschikbare oppervlak meer kamers worden gebouwd dan zelfstandige woningen. De Tweede Kamer heeft in december 2003 unaniem een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen huursubsidie voor kamers opnieuw in te voeren. Met dit wetsvoorstel van GroenLinks wordt volgens Kences uitvoering gegeven aan deze motie. Kences roept de Tweede Kamerleden op het wetsvoorstel te steunen.    

Reageer op dit artikel