nieuws

Huurprijzen toch verder omhoog

Geen categorie

Voor ongeveer eenderde van de huurwoningen zal de huurprijs per 1 juli meer stijgen dan 2,9 procent.

Een groot aantal woningcorporaties legt de oproep van minister Dekker van Volkshuisvesting terughoudend te zijn met huurverhogingen naast zich neer, zo blijkt uit een steekproef van de Nederlandse Woonbond. De minister en de koepelorganisatie van de verhuurders, Aedes, hebben in maart afgesproken de huurverhogingen voor 2004 en 2005 te beperken tot maximaal 2,9 procent per jaar. Uit de steekproef blijkt volgens de Woonbond dat de huren per 1 juli gemiddeld met 2,93 procent stijgen, maar er zijn in het hele land een flink aantal uitschieters. De provincie Flevoland voert deze ranglijst aan met een gemiddelde stijging van 3,17 procent.Aedes betreurt de houding van de Woonbond en benadrukt dat de corporaties juist gezamenlijk laten zien dat ze oog hebben voor de huidige economische omstandigheden. De corporatiekoepel stelt dat de afgesproken 2,9 procent huurverhoging een landelijk gemiddelde is. ‘Dit houdt dus in dat individuele corporaties vrij zijn om van dit gemiddelde af te wijken. Corporaties die hun huren boven de 2,9 procent verhogen staan, anders dan de Woonbond beweert, volledig in hun recht’, aldus Aedes in een persverklaring. Directeur Van Blokland van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) noemt de berichtgeving van de Woonbond tendentieus. ‘Gemiddeld zal bij vrijwel alle beleggers op portefeuilleniveau én zeker op het niveau van alle beleggers gezamenlijk in IVBN-verband de huurstijging uitkomen op maximaal 2,9 procent, hetgeen met de minister is afgesproken.’ Voorts gaat het volgens hem hier om afspraken over de reguliere, jaarlijkse huurverhoging en ‘dus niet over huurverhogingen die het gevolg zijn van gedane extra investeringen in complexen, waarover al eerder met huurders overeenstemming was bereikt.’

Reageer op dit artikel