nieuws

‘huurplannen dekker juridisch onhaalbaar’

Geen categorie

De voorgenomen huurplannen van minister Dekker (VROM) kunnen niet al op 1 juli 2006 worden ingevoerd, omdat de daarvoor benodigde wetswijzigingen ontbreken.

Dat stelt Casper Schouten, advocaat van de Nederlandse Woonbond, de koepel voor huurders, in een gisteren aan deTweede Kamer gestuurde brief. VVD-minister Dekker wil per 1 juli onder meer een ‘overgangsgebied’ met grotere huurverhogingen en een hogere maximaal toegestane huurprijs introduceren. Vanaf 2010 zou zo’n 20 procent van alle nu nog beschermde huurwoningen moeten worden geliberaliseerd. Volgens Schouten heeft dit wetsvoorstel echter onvoldoende juridische basis in het Burgerlijk Wetboek. Zo staat de wet geen ruimte toe voor het overgangsregime dat Dekker wil introduceren, ontdekte Schouten. Het wetsartikel dat daarover gaat (7:247 BW), kent namelijk slechts twee smaken: geliberaliseerd en niet-geliberaliseerd. Ook is de wens van Dekker het overgangsregime in te stellen voor woningen met een WOZ-waarde boven een bepaalde grens, niet realistisch. In hetzelfde wetsartikel is namelijk geregeld dat alleen de huurprijs en niet de WOZ-waarde bepalend is, aldus de Woonbond-advocaat. De Woonbond vindt at Dekker haar plannen moet intrekken en het huurbeleid van vorig jaar ongewijzigd moet voortzetten.

Reageer op dit artikel