nieuws

‘huurbeleid concentreert lage inkomens in stad’

Geen categorie

Wonen buiten de grote stad dreigt voor starters, ouderen en mensen met lagere inkomens onbetaalbaar te worden wanneer het kabinet zijn huurplannen doorzet.

Vooral de grote steden zijn bang dat dit zal leiden tot een verdere concentratie van probleemgezinnen in oude wijken. Dit blijkt uit een rapport van de PvdA dat gisteren is verschenen.Doordat de huurprijzen voor gewilde woningen straks omhoog gaan, vrezen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht dat het onmogelijk wordt om mensen met een lager inkomen in de randgemeenten te huisvesten. Datzelfde geldt voor de woonkernen rond de grote steden in Noord-Brabant, Twente, Gelderland en Zuid-Limburg. ‘Het probleem is dat in de kabinetsplannen de huizen boven een bepaalde WOZ-waarde worden vrijgegeven aan de markt’, aldus PvdA-Kamerlid Staf Depla. ‘De goedkope woningen zijn nu al geconcentreerd in minder goede wijken in de grotere steden. Door de kabinetsplannen wordt dat erger.’Het kabinet wil nog voor de verkiezingen een wetsvoorstel door de Tweede Kamer loodsen over de (gedeeltelijke) liberalisering van de huurmarkt. Om het tekort aan geschikte huurwoningen op te lossen, wil het kabinet verhuurders de vrijheid geven om hogere huren te vragen. Met dat geld kan dan worden geïnvesteerd in een betere woningvoorraad. Het gaat om twintig procent van de huidige huurwoningen waarvan de huren straks niet meer door de overheid worden vastgesteld. Een meerderheid van de Kamer steunt het voorstel.Maar Depla is tegen. ‘Omdat er in de gemeenten rond de steden veel minder huurwoningen zijn, gaan die feitelijk op slot voor de lagere en middeninkomens,’ stelt hij. Het wordt volgens hem voor dorpskernen ook moeilijker om woningen te bouwen voor hun eigen jongeren. ‘Nieuwbouwwijken vallen door de hogere WOZ-waarde van nieuwbouw vrijwel altijd onder het huurregime dat geliberaliseerd gaat worden.’ Ook eengezinswoningen voor jonge gezinnen en grotere huurwoningen zullen door hun hogere waarde op de huizenmarkt geliberaliseerd worden, vreest Depla.

Reageer op dit artikel