nieuws

hoge grondprijs verlamt woningmarkt

Geen categorie

Brancheorganisatie Bouwend Nederland signaleert een sterke stijging van de grondprijzen de laatste paar jaar.

Zij pleit voor een matiging van het gemeentelijke grondprijzenbeleid. Van 2002 tot en met 2004 stegen de grondprijzen volgens Bouwend Nederland met 16,5 procent. In dezelfde periode daalde de aanneemsom met 1,5 procent en steeg de verkoopprijs 3,5 procent. De organisatie concludeert dat de kostenpost ‘grond’ daardoor een steeds belangrijker deel van de totale kosten voor een huis wordt. Zij denken dat in 2005 de grondprijs voor meer dan een derde de prijs van een nieuwe woning bepaalde.De organisatie zal aandringen op een matiging van het grondprijzenbeleid van de gemeenten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hogere prijzen leiden tot minder woningbouw, terwijl de gemeenten vaak juist meer woningen willen. Daarnaast wil de branchevereniging dat de gemeenten meer inzicht geven in wat er gebeurt met het geld dat voor grond wordt betaald.Directeur Jan van Tuinen van Bouwend Nederland: ‘Al jaren stijgen woningprijzen zonder dat dit terug te vinden is in de winst van bouwondernemingen. De extra kosten worden evenmin vertaald in extra kwaliteit. De extra opbrengsten verdwijnen voor een belangrijk deel in gemeentekassen. Op enig moment lopen prijs en kwaliteit van een nieuwbouwwoning zozeer uit verhouding, dat de woning onverkoopbaar wordt. En dat heeft een dramatisch effect op de woningmarkt.’

Reageer op dit artikel