nieuws

herontwikkeling stationlocaties moeizaam proces

Geen categorie

De herontwikkeling van binnenstedelijke stationslocaties is door de ambitieuze plannen vaak een moeizaam en langdurig proces.

De betrokkenen missen de kennis en vaardigheid om met de inhoudelijke en procesmatige complexiteit van de opgave om te gaan.Dat stelt G. Peek in zijn onderzoek ?Locatiesynergie: een participatieve start van de herontwikkeling van binnenstedelijke stationslocaties’ waarop hij promoveert aan de TU Delft. In het promotieonderzoek is een nieuwe en productieve aanpak van het begin van de herontwikkeling van binnenstedelijke stationslocaties ontwikkeld. Die houdt in dat de doelen en belangen van de partijen die bij de herontwikkeling zijn betrokken, niet worden gestapeld, maar ?verknoopt’. De methode die daarbij wordt gehanteerd, put uit kennis die in de beleidswetenschap is verkregen over inter-organisatorische samenwerking, gecombineerd met theoretisch inzicht in de synergiemogelijkheden van stationslocaties.De herontwikkeling van binnenstedelijke stationslocaties kan met deze methode succesvoller worden aangepakt, omdat ze door het slaan van bruggen tussen inhoud én proces en tussen ontwikkeling én gebruik meerwaarde creëert en locatiesynergie oplevert. Het onderzoek is multidisciplinair van opzet en overspant de werelden van inhoudelijke experts – stedenbouwers, architecten, vervoersdeskundigen, stadseconomen en -sociologen – en van besluitvormers, ontwikkelaars, investeerders en exploitanten van vastgoed en infrastructuur, bestuurders, politici en andere belangenbehartigers.

Reageer op dit artikel