nieuws

helft winkeliers profiteert van economische opleving

Geen categorie

Ongeveer de helft van de winkeliers profiteert van de economische opleving.

Filiaalbedrijven profiteren hier sterker van dan zelfstandige winkeliers. Dit is een van de uitkomsten van de landelijke winkelmarktonderzoeken die vakgroep Bedrijfs Onroerend Goed van de NVM de afgelopen maanden heeft gehouden. Doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in wat winkeliers en detailhandelsbedrijven vinden van het vestigingsklimaat in de binnensteden en stadsdeelcentra van Nederland. Het onderzoek heeft zich gericht op zestig grootste winkelsteden en tien stadsdeelcentra. In opdracht van de vakgroep Bedrijfs Onroerend Goed is het onderzoek uitgevoerd door Strabo. Meer dan 2000 winkeliers hebben er aan meegewerkt.Winkeliers in de binnensteden zijn gematigd in hun beoordeling van het gemeentelijk beleid: de gemiddelden schommelen tussen rapportcijfers 5 en 7. Het beleid voor de openingstijden wordt het beste beoordeeld (7,1). De kwaliteit van het winkelaanbod en de winkelvariatie worden door de winkeliers ook redelijk beoordeeld (rapportcijfers respectievelijk 6,5 en 6,3). Een veel gehoord argument is dat binnensteden steeds meer op elkaar gaan lijken door de sterke filialisering. Aspecten die volgens de winkeliers in aanmerking komen voor verbetering zijn het parkeertarief (4,7), de parkeergelegenheid (5,7) en de promotieactiviteiten (5,7). Opvallend is dat respondenten in de stadsdeelcentra een positiever oordeel vellen over het gemeentelijke detailhandelsbeleid dan respondenten in de binnensteden. Dit geldt in het bijzonder voor het parkeertarief, de parkeergelegenheid en het beheer van de openbare ruimte.Filiaalbedrijven en franchisers zijn doorgaans positiever over de toekomst van hun winkelgebied dan zelfstandige winkeliers. Specialisatie, de aantrekkende economie en de verkoop via internet worden als kansen voor een succesvolle bedrijfsvoering ervaren. Respondenten achten de aanwezigheid van grote ketens belangrijk voor het trekken van consumenten. Veel winkeliers vinden het functioneren van het hele winkelgebied bepalend voor het succes van hun eigen bedrijfsvoering. Bedreigingen zijn toenemende branchevervaging, eenzijdig winkelaanbod, stijgend huurprijsniveau, leegstand, slechte bereikbaarheid, onvoldoende parkeergelegenheid, het gemeentebeleid en concurrentie van perifere centra.

Reageer op dit artikel