nieuws

Heijmans overhandigt resultaten intern onderzoek aan NMa

Geen categorie

Heijmans (bouw en vastgoedontwikkeling) heeft op donderdag 29 april 2004 aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa de resultaten overhandigd van een intern onderzoek naar de concurrentieperikelen rond aanbestedingen bij al zijn Nederlandse bouwactiviteiten in de periode 1998- 2003.

Op 25 februari 2004 heeft Heijmans dit onderzoek bij de NMa aangekondigd. Het onderzoek is met de NMa besproken. Vervolgens is het met behulp van een forensisch accountant (niet de accountant van de vennootschap zelf) uitgevoerd. Doel was om voor eens en voor altijd helder te krijgen in welke mate tussen 1998 en 2003 de Mededingingswet is overtreden.In het kader van het onderzoek zijn ongeveer 5000 medewerkers persoonlijk verzocht mee te werken en eventuele stukken in te leveren. Daarnaast zijn rond de 140 medewerkers gehoord over de structuur van het vooroverleg bij aanbestedingen en is ongeveer 6 terrabite aan digitale bestanden onderzocht. De vragen die zijn gesteld, zijn mede gebaseerd op vragenlijsten die de NMa op internet heeft gepubliceerd. Een verslag van alle interviews en het aangetroffen materiaal is op 29 april 2004 aan de NMa overhandigd. Op grond van de clementieregelingen kunnen hierover niet meer mededelingen worden gedaan. Verwezen wordt naar de persmededelingen door de NMa. Heijmans ziet het eigen interne onderzoek als een belangrijke stap, naast de vele reeds getroffen maatregelen (gedragscode, dossierverklaring, combinatiebeleid), ‘naar een toekomst waarin kansen liggen voor innovatieve bouwondernemingen’.

Reageer op dit artikel