nieuws

grote steden verkleuren en verarmen

Geen categorie

De grote stadsbevolking groeit langzamer, maar verkleurt sneller en is jonger dan de rest van Nederland.

Door verhuisstromen verliezen de steden aan inkomen. Dat zijn enkele bevindingen in het rapport De grote steden onder de loep. De vier grote steden vertonen in wezen al deze trekken in meer of mindere mate. Dat ook de overheid zich bewust is van de aparte problematiek waarmee deze vier worden geconfronteerd is duidelijk. Vanaf het midden van de jaren zeventig staat de grote stad in de beleidsbelangstelling en sinds 1994 is er het zogenoemde Grote Stedenbeleid. De belangrijkste uitkomsten zijn: – De grote stadsbevolking groeit langzamer dan de rest van Nederland. Amsterdam, Den Haag en vooral Utrecht groeien, maar de bevolking van Rotterdam krimpt;- Vooral door selectieve verhuisstromen verkleuren de grote steden sneller. Een op de drie grote stadsbewoners is van niet-westers allochtone herkomst; voor Nederland is dat een op de tien. Rotterdam is het meest verkleurd;- Als we de 10 tot 15 procent westerse allochtonen optellen bij de andere allochtonen, dan vormt de autochtone bevolking in de grote steden nog maar een krappe meerderheid;- Vooral autochtone gezinnen met kinderen (de dertigers) trekken weg uit de grote stad; de autochtone instroom geldt juist voor de twintigers, terwijl bij de niet-westers allochtonen de instroom gelijkelijk over de leeftijdsgroepen is verdeeld;- Door de verhuisstromen spelen de grote steden min of meer quitte wat betreft het aantal vestigers en vertrekkers, maar zij verliezen aan meeverhuizend inkomen. Den Haag vormt hierop de uitzondering. Per saldo levert een westerse immigrant de stad een veelvoud op aan jaarinkomen in vergelijking met een niet-westerse immigrant.

Reageer op dit artikel