nieuws

grondexploitatiewet naar eerste kamer

Geen categorie

Het wetsvoorstel voor de Grondexploitatiewet is naar de Eerste Kamer gestuurd.

Het wetsvoorstel biedt een oplossing voor de problemen bij bouwlocaties op gronden van private partijen. Zogenaamde ‘free riders’ (partijen die wel profiteren van algemene voorzieningen, maar hieraan niet meebetalen) worden in de kraag gegrepen. Verder wordt aan de onduidelijkheid over de eisen die gemeenten kunnen stellen aan marktpartijen over het meebetalen aan de kosten van de locatie, een einde gemaakt.De wet voorziet in een heldere basis voor contracten tussen de gemeente en de marktpartijen op punten als exploitatiekosten, kostenverdeling en kwaliteitseisen. Gemeenten krijgen een goede stok achter de deur om free riders aan te pakken. Het wetsvoorstel biedt daarnaast ook de mogelijkheid locaties aan te wijzen voor sociale woningbouw en vrije kavels. Het wetsvoorstel treedt waarschijnlijk in de loop van 2007 in werking.

Reageer op dit artikel