nieuws

‘Gemeenten niet overtuigd van ontwikkelkracht particuliere sector’

Geen categorie

De helft van de Nederlandse gemeenten geeft ruimte aan particuliere verhuurders voor investeringen in huurwoningen bij binnenstedelijke ontwikkelingen.

In uitbreidingsprojecten is dat zelfs slechts 30 procent. Dat blijkt uit een schriftelijke enquête onder wethouders Volkshuisvesting op initiatief van Vastgoed Belang, de koepelorganisatie van particuliere verhuurders. Aanleiding zijn de afspraken die minister Dekker van VROM wil maken met de particuliere sector over nieuwbouw van huurwoningen en de inzet in de stedelijke vernieuwing. Veel van de grondposities in de uitbreidingsplannen van de gemeenten zijn al ingenomen door corporaties en ontwikkelaars. Slechts 30 procent van de gemeenten wil dat particuliere investeerders tot 2007 huurwoningen realiseren in uitbreidingsgebieden. Het gaat daarbij in totaal om 155 woningen. Voor de periode van 2007 tot 2010 is er ruimte voor de bouw van 365 huurwoningen in deze sector.Meer gemeenten hechten aan een bijdrage van particuliere verhuurders aan nieuwbouw van huurwoningen binnen het bestaande stedelijke gebied. De helft van de wethouders geeft een investeringsopgave aan van 948 woningen tot 2007. De meeste van de negatief reagerende gemeenten zoekt liever de samenwerking met corporaties en ontwikkelaars. Die voorkeur bestaat ook bij investeringen in ouderen- en studentenwoningen. Slechts 30 procent van de respondenten ziet hierbij een taak voor particuliere investeerders/verhuurders. Vastgoed Belang meent ‘dat er nog veel werk moet worden verzet om gemeenten te overtuigen van de ontwikkelkracht van de particuliere sector.’ Zo zouden particuliere investeerders ‘niet klagen over onrendabele toppen, zoals de corporaties.’     

Reageer op dit artikel