nieuws

gemeenten moeten profiteren van kennis bouw

Geen categorie

Bouwend Nederland wil dat gemeenten in hun collegeprogramma’s speciaal aandacht besteden aan de bouw.

In tien punten geeft de brancheorganisatie aan waar het belang voor de bouw ligt. Leefbaarheid, bereikbaarheid, betaalbare woningen en goede verbindingen zijn belangrijke thema’s. De bouw heeft daarmee direct te maken. Niet alleen bij de uitvoering, maar ook bij de planontwikkeling kan de bouw een waardevolle bijdrage leveren, stelt Bouwend Nederland in Cobouw. Zo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van ongeveer 90 procent van het openbare wegennet, omgerekend 120.000 kilometer. Beknibbelen op onderhoud en beheer leidt uiteindelijk tot hogere kosten. Ook de ondergrondse infrastructuur verdient aandacht. Gemeenten zouden als opdrachtgever meer gebruik moeten maken van de kennis van de bouw op dit gebied. Benut en beloon slimme oplossingen op aspecten als veiligheid, duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen, is dan ook het advies van Bouwend Nederland. Op het gebied van continuïteit kunnen gemeenten ook veel doen. Door opdrachten beter te spreiden over het jaar wordt het ‘hollen of stilstaan-effect’ vermeden en kunnen mensen en middelen efficiënter worden ingezet. Dat voorkomt maatschappelijke kosten als frictiewerkloosheid. Op het gebied van prijsbeleid van gemeenten heeft Bouwend Nederland eveneens wensen. Alleen al de grondprijzen moeten transparant tot stand komen en stijgingen ervan gematigd. Zo langzamerhand maken grondprijzen een onevenredig deel uit van de totale kosten van een woning. De bouwkosten zijn aanzienlijk minder gestegen.

Reageer op dit artikel