nieuws

gemeenten kunnen vastgoed goedkoper exploiteren

Geen categorie

De ontwikkeling en het beheer van maatschappelijk vastgoed zoals buurthuizen, zwembaden, scholen en multifunctionele accommodaties kunnen stukken voordeliger waardoor dergelijke voorzieningen kunnen worden gehandhaafd.

Een slim en doordacht accommodatiebeleid is daarbij de eerste stap. Een zorgvuldig planvormingsproces en het optuigen van een op maat gesneden beheersorganisatie volgen daarna. Dat betoogt Emirto Rienhart, senior consultant bij ProCap Projectmanagement in Cobouw. Veel gemeenten hebben verschillende soorten maatschappelijk vastgoed in eigendom en beheer. Deze scholen, buurthuizen, bibliotheken en multifunctionele accommodaties bevinden zich al dan niet verspreid over het gemeentelijk grondgebied. Vaak hebben deze voorzieningen ieder apart ruimten met dezelfde functies, zoals een eigen kantine, keuken en een gemeenschappelijke ruimte. Rienhart: ‘Het spreekt voor zich dat wanneer de voorzieningen relatief dicht bij elkaar liggen clustering van gemeenschappelijke functies niet alleen de realisatie maar ook het beheer aanzienlijk goedkoper kan maken. In de praktijk maken wij regelmatig mee dat een gemeente voornemens is een bepaalde voorziening te vernieuwen of te ontwikkelen terwijl er niet naar mogelijkheden van clustering van bestaande voorzieningen is gekeken.’ Het formuleren van een accommodatiebeleid is een belangrijke stap om maatschappelijk vastgoed op een efficiënte manier te ontwikkelen en exploiteren. Het opstellen van een ‘actief’ accommodatiebeleid begint volgens hem met het ontwikkelen van een integrale langetermijnvisie op de huisvesting van maatschappelijke functies. Van daaruit kan vervolgens een accommodatiebeleid worden ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met ontwikkelingen die van invloed zijn op de diverse, doorgaans weinig flexibele accommodaties.

Reageer op dit artikel