nieuws

gemeenten gaan vernieuwing bouw stimuleren

Geen categorie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat met de Regieraad Bouw samenwerken om de noodzakelijk geachte veranderingen in de bouw te stimuleren.

Daarbij richt de VNG zich vooral op de professionalisering van de inkoop en aanbesteding door de eigen achterban. De 458 gemeenten in ons land vormen een belangrijke categorie opdrachtgevers voor de bouwsector. De samenwerking is vastgelegd in een zogeheten Vernieuwingsakkoord dat gisteren werd ondertekend door Ralph Pans, voorzitter directieraad van de VNG, en Jan Hovers, voorzitter van de Regieraad Bouw. ‘De VNG gaat de programma’s en activiteiten van de Regieraad ondersteunen die een cultuuromslag in de bouw moeten bewerkstelligen’, aldus Pans. ‘Belangrijk element daarbij is het nieuwe VNG-project ‘Goed besteed’ dat burgemeesters, wethouders en raadsleden bewust moet maken van het belang van een professionele inkoop- en aanbestedingsorganisatie. De VNG zal dit onderwerp op de agenda zetten van de nieuwe gemeentebesturen die na de verkiezingen op 7 maart aantreden.’

Reageer op dit artikel