nieuws

Gemeenten en corporaties werken slecht samen

Geen categorie

Ruim 45 procent van de gemeenten en bijna 60 procent van de woningcorporaties blijken ontevreden over de onderlinge samenwerking en de bijdragen die deze samenwerking levert aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken.

Daarnaast is er sprake van conflicten over de inhoud, uitvoering en bekostiging van het beleid en over de onderlinge rolverdeling.Dit blijkt uit een onderzoek dat Twynstra Gudde heeft uitgevoerd onder alle ongeveer tachtig corporaties en dertig gemeenten die zijn betrokken bij de bevordering van de leefbaarheid in de 56 zogenaamde aandachtswijken.De conflicten en de ontevredenheid over de samenwerking zijn voor het merendeel terug te voeren op onduidelijkheden over de rolverdeling in de samenwerking. Corporaties en gemeenten zijn het er grotendeels over eens dat beide de rol van overlegpartner zouden moeten hebben. In de praktijk ervaart ruim 40 procent dat de andere partij een andere rol inneemt: die van beleidsbepaler, uitvoerder of controleur.Om tot een goede samenwerking te komen, is het nodig volgens Twynstra Gudde dat er duidelijkheid en overeenstemming is over de te vervullen rollen en dat er sprake is van voldoende afstemming, communicatie en vertrouwen.

Reageer op dit artikel