nieuws

geld voor stedelijke vernieuwing effectief

Geen categorie

Het geld dat minister Dekker van VROM inzet voor de stedelijke vernieuwing doet zijn werk.

Van alle doelstellingen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is tussen 2000 en 2005 58 procent volledig gerealiseerd en 23 procent gedeeltelijk. Van de niet of niet volledig gerealiseerde ambities zullen gemeenten en provincies een belangrijk deel in de tweede ISV-periode (2005 – 2010) alsnog realiseren. En tegenover 1 euro van het Rijk stond gemiddeld 8 euro aan investeringen van onder meer gemeenten en corporaties. Dit blijkt uit de evaluatie van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing die de minister vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tussen 2000 en 2005 hebben de steden zich positief ontwikkeld. In vergelijking met de rest van het land wonen er in de steden nu meer hoger opgeleiden en de inkomenspositie is verbeterd. Het aandeel koopwoningen in de totale productie neemt in de steden sneller toe dan landelijk. De binnenlandse migratiebalans wordt beter: per saldo trekken minder mensen de stad uit dan in de periode voor 2000.Het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerde GSB-evaluatieonderzoek concludeert daarnaast dat de groei van het aandeel hoger opgeleiden meetbaar op conto van het ISV-beleid kan worden geschreven.

Reageer op dit artikel