nieuws

‘geen land meer voor buitenlanders in z-a’

Geen categorie

Buitenlanders zullen in de toekomst mogelijk geen land meer mogen kopen in Zuid-Afrika.

Een speciale staatscommissie heeft aan de regering een aanbeveling gedaan om direct een moratorium op te leggen op de verkoop van grond aan mensen zonder een Zuid-Afrikaans paspoort. President Thabo Mbeki liet zich begin deze maand al bij de opening van het parlement in soortgelijke bewoordingen uit.De commissie die nu advies uitbrengt, is opgezet omdat Pretoria vreest dat de grote belangstelling van buitenlanders voor grond in Zuid-Afrika de prijs zo hoog opdrijft, dat lokale bewoners geen land meer kunnen kopen. Het grootste gedeelte van het landbouwareaal in Zuid-Afrika is, twaalf jaar na het einde van de apartheid, nog in handen van de blanke minderheid.Het mogelijk moratorium zou moeten gelden totdat een nieuwe wetgeving over de verkoop van land is uitgewerkt. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw liet vrijdag weten dat de minister vooralsnog geen actie gaat ondernemen. Het betreft hier overigens nieuwe gronduitgiften en dan nog met name geschikt voor agrarische doeleinden en gronden waarop mogelijk een historische claim berust. Percelen, waarvoor al een bestemming is afgegeven, vallen nadrukkelijk niet onder de beoogde nieuwe wet.

Reageer op dit artikel