nieuws

Geen bindende centrale afspraken over revitalisering Waterlinie

Geen categorie

Er komen geen bindende afspraken op centraal niveau over de revitalisering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Dat past niet binnen de bestuurlijke verhoudingen in Nederland, vinden de betrokken overheden. Het opknappen van de honderden historische objecten, waaronder vijftig forten, zal daarom per deelgebied concrete invulling krijgen. Dat stellen de samenwerkende overheden in de Liniecommissie en het consortium van marktpartijen (AM Wonen, ING Real Estate, Grontmij en Staatsbosbeheer) in een gezamenlijk persbericht. De uitkomst is een teleurstelling voor het marktconsortium, dat graag in ruil voor zijn betrokkenheid centraal bindende afspraken had willen maken over ondermeer woningbouw de komende twintig jaar. Maar de vijf betrokken provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland) en het Rijk uit de Liniecommissie PPS willen daar niet aan. De Liniecommissie zou dan teveel bevoegdheden krijgen voor de centrale sturing op PPS. ‘Er moet ruimte zijn voor maatwerk en initiatief op lokaal niveau’, vinden de overheden. Woningbouw zou volgens een haalbaarheidsstudie van het marktconsortium een groot deel van de 100 miljoen euro opleveren, die kan worden gebruikt voor de financiering van de revitalisering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast wordt gedacht aan diverse vormen van beheer en exploitatie van objecten, mogelijk door private partijen. De totale kosten van het opknappen van de forten, sluizen en kazematten worden geraamd op circa 700 miljoen euro. Beoogd wordt nu, zo heet het wat cryptisch in de persverklaring, ‘om onder regie van de Liniecommissie de samenwerking tussen de provincies, gemeenten en marktpartijen tot stand te brengen om de meerwaarde voor de Waterlinie te realiseren.’    

Reageer op dit artikel