nieuws

geen begrip swz voor huurliberalisering

Geen categorie

Woningcorporatie SWZ uit Zwolle heeft geen enkel begrip voor de standpuntbepaling van de belangenorganisatie Aedes, die het huurbeleid van minister Dekker steunt.

Volgende week moeten woningcorporaties zich in een ledenraadpleging uitspreken over de afspraken die brancheorganisatie Aedes (koepel van woningcorporaties) met het ministerie van VROM heeft gemaakt over het nieuwe huurbeleid. In ruil voor een ruimer huurbeleid moeten woningcorporaties de komende vier jaar jaarlijks 250 miljoen euro afdragen aan de rijksoverheid. Het stelsel van afspraken tussen VROM en Aedes heet de zogenoemde Grote Beweging. De woningcorporatie is principieel tegen het nieuwe huurbeleid en de huurliberalisering. Het is onjuist dat heffingen ten laste worden gebracht van huurders. Met name huurders met een middeninkomen en met een inkomen net boven de huursubsidiegrens worden de dupe. Op termijn verdwijnt een groot gedeelte van de goedkope woningvoorraad, wat weer consequenties heeft voor mensen met een laag inkomen. In Zwolle dreigt door de huurliberalisering ongeveer 30 procent van de huurwoningvoorraad onbereikbaar te worden voor mensen met lage inkomens. Met name zal dit gelden voor wijken als de Aa-landen, Stadshagen en Zwolle-Zuid.Om echt tot beweging op de woningmarkt te komen zal er meer en gerichter moeten worden gebouwd. Het is onverteerbaar dat mensen met de allerhoogste inkomens nog steeds ongeremd hun hypotheekrente kunnen aftrekken, terwijl bewoners van SWZ moeten opdraaien voor heffingen aan woningcorporaties. In een echt nieuw woonbeleid dienen woonlasten van huurders en kopers in samenhang te worden beschouwd. SWZ wil de komende jaren een gematigd huurbeleid blijven voeren.

Reageer op dit artikel