nieuws

fusies woningcorporaties hebben positief effect

Geen categorie

Fusies hebben een positieve invloed op de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties.

Zij leveren een bijdrage aan professionalisering, specialisatie en taakverbreding van de corporaties. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek naar de maatschappelijke effecten van de fusies van woningcorporaties. Deze resultaten heeft minister Dekker van VROM gisteren aangeboden in een brief aan de Tweede Kamer.De investeringskracht vergroot door de fusies volgens het onderzoek. De corporaties zijn hierdoor beter in staat prestatieafspraken te maken met gemeenten. Voor gemeenten wordt het vaak makkelijker om met een kleiner aantal corporaties tot zaken te komen. En er is een uitbreiding van activiteiten mogelijk door de fusie. Bij bovenregionale fusies is er echter een aantal aandachtspunten. Sommige corporaties kiezen na de fusie voor een centraal organisatiemodel. Dit model vertraagt de besluitvorming en de aanspreekbaarheid voor gemeenten en huurders neemt af.

Reageer op dit artikel