nieuws

Ernst & Young zet wereldwijd IFRS-platform op

Geen categorie

Ernst & Young heeft een wereldwijd IFRS-platform opgezet voor de bouw- en vastgoedsector onder leiding van Ad Buisman, voorzitter van de Nederlandse Ernst & Young Real Estate, Hospitality & Construction Groep.

Dit platform beantwoordt alle vragen uit de markt en zorgt voor een uniforme wereldwijde interpretatie van de diverse onderwerpen. Via dit platform wil Ernst & Young een sectorbrede interpretatie geven van vraagstukken die van algemeen en sectorbelang zijn en daarmee bijdragen aan de belangrijkste doelstelling van IFRS: harmonisatie. Ad Buisman: ‘Nu het tijdstip voor de invoering van IFRS per 1 januari 2005 steeds dichterbij komt, wordt duidelijk dat er nog veel vragen en onduidelijkheden bestaan over de toepassing van IFRS in de bouw- en vastgoedsector. Het aantal vragen over vooral de interpretatie van diverse onderdelen van IFRS groeit sneller dan er antwoorden komen. Met als groot gevaar dat er overal ter wereld andere interpretaties van IFRS ontstaan, mede omdat de markt- en juridische omstandigheden in de bouw- en vastgoedsector per land verschillen. Als we niet oppassen leidt IFRS daardoor tot differentiatie in plaats van harmonisatie.’ Met het IFRS-platform reageert Ernst & Young op de vele vragen over IFRS waaruit de verschillen in interpretatie van de nieuwe regels naar voren kwamen. Die verschillen komen vooral voort uit het hoge tempo van invoering, het feit dat IFRS nog aan verandering onderhevig is en de inconsistenties die er nog steeds bestaan. Het platform profiteert daarbij van het wereldwijde netwerk van Ernst & Young met meer dan 120.000 mensen in ruim honderd landen.     

Reageer op dit artikel