nieuws

Eigen Huis positief over Nota Ruimte

Geen categorie

Vereniging Eigen Huis is positief over de Nota Ruimte.

Volgens de vereniging schept de nota meer ruimte om de noodzakelijke woningproductie te realiseren met behoud van natuur en landschapswaarden. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort van 166.000 woningen volgens de vereniging alleen maar toenemen. Het vlottrekken van de ingezakte woningbouwproductie moet daarom hoge prioriteit krijgen. Met woningbouw op kleinschalige locaties in plaats van concentratie van de bouwproductie op grote Vinex-locaties, lijkt een les te zijn geleerd uit het verleden, zo zegt Eigen Huis. Voordeel van deze meer kleinschalige aanpak is dat de concurrentie tussen bouwers en projectontwikkelaars wordt bevorderd. Dit moet leiden tot een scherpere prijs en/of een betere kwaliteit van nieuwbouwwoningen. De Nota Ruimte biedt geen oplossing voor het probleem van de buitensporig gestegen prijzen van bouwgrond, zo zegt Eigen Huis. Kopers laten het afweten door een te grote discrepantie tussen prijs en kwaliteit. VROM zou nu aansturen op extra verhogingen van de grondprijs door de kosten voor de infrastructuur en andere voorzieningen in de woonomgeving in rekening te brengen bij de huizenkoper. Eigen Huis vreest dat de verwachte voordelen van de betere concurrentie tussen bouwers en ontwikkelaars teniet worden gedaan door steeds maar verder oplopende kosten. Hiermee zal volgens de vereniging de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen niet verbeteren.

Reageer op dit artikel