nieuws

Eigen Huis furieus over woonlastenstijging

Geen categorie

De Vereniging Eigen Huis (VEH) stuurt 150 gemeenten een protestbrief over de woonlastenstijging van de afgelopen drie jaar.

Uit onderzoek van de VEH blijkt dat 20 procent van de Nederlandse gemeenten de woonlasten in drie jaar tijd met meer dan een kwart heeft verhoogd. De vereniging spreekt van buitensporige stijgingen. Volgens de VEH zijn de alsmaar stijgende woonlasten schadelijk voor de woningmarkt, doordat het voor starters, lagere inkomens en alleenverdieners vrijwel onmogelijk wordt een eigen huis te kopen. De vereniging dringt er bij de Tweede Kamer op aan de voorgenomen afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendzaakbelasting (OZB) en de maximering van het eigenarendeel ten uitvoer te brengen.De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), tegenstander van de afschaffing van de OZB, stelt dat uit eerder onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat de gemeentelijke woonlasten dit jaar met 5,6 en vorig jaar met 7,4 procent zijn gestegen. ‘De belangrijkste componenten daarin zijn de afvalstoffenheffing en het rioolrecht en die moeten kostendekkend zijn’, zegt een woordvoerster van de VNG. Voor de gemiddelde stijging van de OZB heeft zij geen verklaring. ‘Die kan per gemeente verschillen, maar de VNG gaat ervan uit dat gemeenten juiste en door burgers controleerbare beslissingen over die verhoging nemen.’ De lijst van 150 woonlastentoppers van de Vereniging Eigen Huis en een toelichting op de berekeningswijze kan worden geraadpleegd op www.eigenhuis.nl/woonlastentoppers.

Reageer op dit artikel