nieuws

eib: opdrachtgevers bouw nog traditioneel

Geen categorie

De laagste prijs is nog steeds het belangrijkste criterium voor opdrachtgevers in de bouw.

Ook drukken zij vaak zo sterk hun stempel op het bouwproces dat er weinig ruimte is voor innovatieve oplossingen van aanbieders. De meeste opdrachtgevers kiezen voor traditionele aanbestedingen en bouworganisatievormen. Slechts een minderheid eist een gedragscode van zijn opdrachtnemers. Dit blijkt uit het onderzoek Opdrachtgevers aan het woord dat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) heeft uitgevoerd in opdracht van de Regieraad Bouw. Het gaat hierbij om een vervolg op de in 2005 uitgevoerde nulmeting. In totaal werkten 726 opdrachtgevers aan het onderzoek mee, waaronder woningcorporaties, gemeenten, bedrijven, provincies, waterschappen, rijksoverheid, projectontwikkelaars en particulieren.Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat opdrachtgevers verwachten dat het in de toekomst anders zal gaan. Zij zeggen prijs te stellen op innovatieve oplossingen van bouwbedrijven. Ook zien zij in, dat de levensduurkosten van een bouwwerk zwaarder wegen dan de laagste uitvoeringskosten. Het inspelen op de wensen van de eindgebruiker wordt ook belangrijk gevonden. Vooral de grotere opdrachtgevers verwachten een verschuiving van de laagste prijs naar de beste kwaliteit/prijs-verhouding. Ook staan veel opdrachtgevers open voor moderne bouworganisatievormen en een nauwere samenwerking. En verreweg de meesten vinden een gedragscode wel belangrijk.

Reageer op dit artikel