nieuws

ECB: zorgen over stijging Europese woningprijzen

Geen categorie

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt zich zorgen over de snel stijgende woningprijzen in een aantal eurolanden.

In zijn jongste maandbericht geeft de bank aan dat de krachtige stijging van de huizenprijzen in sommige eurolanden gevolgen kunnen hebben voor die economieën en voor het eurogebied als geheel.De ECB richt zijn pijlen op Nederland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Spanje en Griekenland, waar de woningprijzen bovengemiddeld groeien. In Duitsland, Oostenrijk en Portugal ligt de stijging duidelijk onder het Europese gemiddelde. Bij onze oosterburen werden de huizen vorig jaar zelfs goedkoper. Dit jaar stijgen de woningprijzen tot nog toe vooral in Spanje, Frankrijk en Finland. De groei in Nederland en Griekenland is in 2004 afgevlakt. Volgens de bank ligt de stijging van de prijzen op de woningmarkten momenteel dicht bij het hoogste niveau sinds het begin van de jaren negentig. Vorig jaar zijn de huizenprijzen in het eurogebied met naar schatting 7,2 procent gestegen. Daarmee was 2003 het vierde opeenvolgende jaar waarin de huurprijzen een stijging lieten zien van 6 à 7 procent.     

Reageer op dit artikel