nieuws

Directiesalarissen corporaties niet buitensporig

Geen categorie

De directiesalarissen bij woningcorporaties zijn niet buitensporig hoog.

Dit stelt corporatiekoepel Aedes naar aanleiding van enkele opmerkingen in de media over de hoogte van de salarissen van corporatiedirecteuren bij de presentatie van het rapport-Dijkstal over de ministersalarissen. Aedes-directeur Peter Boerenfijn zegt dat corporaties private ondernemingen zijn, die geen overheidssubsidies ontvangen en daarom niet te vergelijken zijn met de publieke sector. Hij stelt dat de bedrijfstak vanaf het begin van de jaren negentig een enorme verzelfstandigings- en professionaliseringsslag doorgemaakt. Boerenfijn: ‘Corporaties werken als zelfstandige ondernemingen aan hun maatschappelijke missie. Deze ontwikkelingen stellen in toenemende mate hoge eisen aan het bestuur en management van woningcorporaties.’ Het overgrote deel van de woningcorporaties baseert de beloning op de CAO voor de woningcorporaties of de richtlijnen van de commissie-Peters. Die stelde al in 2000 onder leiding van Jaap Peters een advies op voor de beloning van directeuren van woningcorporaties aan de hand van vier functieprofielen. Afhankelijk van de complexiteit en grootte van de corporatie liggen de salarissen momenteel tussen de 55.000 en 133.000 euro per jaar.Maar de verantwoordelijkheid voor het bepalen van het salaris van de directeur-bestuurder ligt uiteindelijk bij de raad van commissarissen van de betreffende corporatie, stelt Boerefijn. Aedes is niet gelukkig met enkele uitschieters in beloning, maar vindt dat de raad van commissarissen van de onderneming zijn verantwoordelijkheid hierin moet nemen en zal moeten toelichten waarom die keuze is gemaakt.

Reageer op dit artikel