nieuws

Dekker wil duidelijke afspraken over woningproductie

Geen categorie

Minister Dekker wil dit jaar duidelijke afspraken maken met de gemeenten en provincies over het aantal te realiseren woningen in de periode 2005-2010.

In overleg met het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt er een systeem om de plancapaciteit voor woningbouw te monitoren. Dat meldt de website van het blad Binnenlands Bestuur.Het ministerie van VROM wil dat alle provincies voor de langere termijn inzicht kunnen geven in de verwachte woningproductie. Uit onderzoek is gebleken dat provincies soms geen of onvolledig inzicht hebben in de prognoses voor de nieuwbouwproductie. Minister Dekker wil graag weten wat de woningbouwcapaciteit in alle provincies is tot het jaar 2010. Met die gegevens in de hand kan ze de stagnerende productie tijdig proberen bij te sturen. Dekker stuurde vrijdag een onderzoek naar de bestemmingsplan- en streekplancapaciteit naar de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de komende twee jaar voldoende nieuwe woningen zijn gepland.Volgens VROM komt het woningtekort in 2010 bij ongewijzigd beleid uit op 2,3 procent. De minister wil dat terugbrengen tot maximaal 2 procent. Daartoe moeten er tot 2010 jaarlijks 74.000 woningen worden gebouwd. Dekker wil daarom zeker weten dat in de streekplannen van de provincies voldoende capaciteit is opgenomen.

Reageer op dit artikel