nieuws

dekker niet verkiesbaar voor kamer

Geen categorie

Minister Dekker van VROM stelt zich niet verkiesbaar voor de Tweede Kamer.

Dat betekent echter niet dat ze zich definitief uit de politiek zal terugtrekken. Volgens haar woordvoerster sluit Dekker (VVD) een politieke functie niet uit. Dekker werd op 27 mei 2003 benoemd tot minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het tweede kabinet-Balkenende. Zij was tot 1996 onder meer directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid en tot maart 2003 algemeen directeur van AWVN, een werkgeversorganisatie voor de marktsector, aangesloten bij VNO-NCW.

Reageer op dit artikel