nieuws

dekker: geen huurheffing geliberaliseerde huizen

Geen categorie

Minister Dekker erkent dat geen huurheffing zou hoeven te worden betaald voor reeds geliberaliseerde woningen.

Dat stelt zij in haar antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over de betaalbaarheidsheffing. Volgens haar is het nog niet mogelijk om al in 2006 voor deze heffing onderscheid te maken tussen gereguleerde en reeds geliberaliseerde woningen. Een register met reeds geliberaliseerde woningen wordt immers pas per 1 januari 2007 ingesteld. Dekker zal dan een wetsvoorstel indienen om geliberaliseerde woningen uit te sluiten van de betaalbaarheidsheffing.In een brief van 7 maart aan de Tweede Kamer had de Vereniging voor Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) op de tegenstrijdigheid gewezen tussen wettekst en toelichting. IVBN vindt overigens dat commerciële verhuurders helemaal geen huurheffing mogen krijgen opgelegd. IVBN-leden moeten over 2006 en mogelijk dus ook nog over 2007 voor een derde deel van hun bezit, dat al is geliberaliseerd, betalen voor deze heffing.Volgens IVBN kan echter nu ook al in de (concept-)wet worden geregeld dat geen huurheffing hoeft te worden betaald voor geliberaliseerde huurwoningen. Verhuurders worden in de (concept-)wet namelijk verplicht om zelf aangifte te doen. Verhuurders weten (en kunnen aantonen) welke huurwoningen een actuele huurprijs hebben boven de liberalisatiegrens van ongeveer 615 euro per maand. Dat zijn volgens IVBN ook de huurwoningen die vanaf 1 januari 2007 in een register zouden moeten worden opgenomen.

Reageer op dit artikel