nieuws

cpb zet vraagtekens bij heffing corporaties

Geen categorie

Het Centraal Planbureau (CPB) zet vraagtekens bij de opbrengsten van een heffing op het vermogen van corporaties.

Dit zegt het bureau in zijn rapport over de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, meldt de website van corporatiekoepel Aedes. PvdA, VVD, SP, GL, D66, CU en SGP zijn in hun verkiezingsprogramma uitgegaan van opbrengsten uit een heffing op corporatievermogen. De vorm en omvang verschilt: het CDA doet het via vennootschapbelasting, de VVD wil een vermogensrendementsheffing. De VVD is meest vergaand: de opbrengst zou 3,5 miljard euro jaarlijks moeten bedragen. Het CPB signaleert hierbij een aantal onzekerheden. Allereerst zijn er juridische bezwaren. Volgens het CPB zal een heffing op corporaties niet zonder meer standhouden voor de rechter. Een heffing alleen voor corporaties is bovendien in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De huidige vermogensrendementsheffing van de Belastingdienst is een heffing op natuurlijke personen, niet op rechtspersonen. Woningverhuur is een beleggingsactiviteit en daarmee niet belastingplichtig. Een heffing kan bovendien niet plaatsvinden via aanpassing van de Woningwet, zo’n wijziging is alleen mogelijk voor het volkshuisvestingsbeleid.

Reageer op dit artikel