nieuws

CPB veegt vloer aan met onderzoek verstedelijkingsvarianten

Geen categorie

Twee recent door het adviesbureau Ecorys NEI opgestelde kengetallen kosten-batenanalyses (KKBA’s) zijn ongeschikt om verdere besluitvorming op te baseren.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het gisteren verschenen CPB-document Second opinion KKBA’s Verstedelijkingsalternatieven Randstad en Corridor, dat het adviescollege op verzoek van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat heeft opgesteld. De KKBA’s analyseren vier verstedelijkingsvarianten in samenhang met infrastructuurpakketten in de Randstad. De varianten omvatten onder meer grootschalige verstedelijking in Almere en gespreid bouwen in de Randstad. De vier verstedelijkingsvarianten zijn opgesteld door het ministerie van VROM. Het betreft hier 124.000 nieuwbouwwoningen van de totale woningbouwopgave van 440.000 woningen in de Randstad voor de periode van 2010 tot 2030. In de KKBA Verstedelijking worden de effecten voor de maatschappelijke welvaart van de vier verstedelijkingsalternatieven ten opzichte van elkaar beoordeeld. De uitkomst van de KKBA is dat ‘instraling’ (grotere bouwlocaties met name in en om het Groene Hart) het beste scoort en ‘uitstraling’ (grootschalige verstedelijking aan de buitenflanken) het slechtst. Het CPB concludeert dat de bereikbaarheidseffecten onbetrouwbaar zijn en dat de KKBA Verstedelijking geen betrouwbaar beeld schetst van de verschillen tussen de vier verstedelijkingsvarianten in termen van maatschappelijke welvaart. De vervoersanalyse die voor de KKBA Corridor is gebruikt, komt volgens het CPB tot resultaten die ‘tegen het gezonde verstand ingaan’ en daardoor weinig plausibel zijn: ‘Investeringen in infrastructuur zouden tot meer in plaats van minder congestie leiden. Daarom biedt deze laatste KKBA geen goede informatie voor besluitvorming.’

Reageer op dit artikel