nieuws

‘corporaties voorop bij stedelijke vernieuwing’

Geen categorie

Woningcorporaties zouden een belangrijke voortrekkersrol moeten krijgen in de stedelijke vernieuwing.

Wel moeten marktpartijen meer ruimte krijgen. De gemeente krijgt een regierol, gebaseerd op een sterke eigen visie. Dat zijn enkele conclusies van de discussiebijeenkomst Visie op de Woningmarkt die op 12 oktober 2006 werd gehouden, meldt de website van corporatiekoepel Aedes. De deelnemers uit lokale overheden, woningcorporaties, marktpartijen en wetenschappers wisselden vooral van gedachten over de stedelijke vernieuwingsopgave tot 2020. Zij waren het eens met de visie van het ministerie van VROM dat tot dat jaar een intensiever stedelijk vernieuwingsprogramma noodzakelijk is. Dit programma heeft niet alleen betrekking op het vernieuwen van woongebieden, maar een gebiedsgerichte aanpak met plaats voor sociale, economische en culturele ingrepen. Investeren in werken, voorzieningen, onderwijs en veiligheid is zeer belangrijk. Dit vraagt volgens de deelnemers om nieuwe coalities van de partijen op de woningmarkt met, zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen, bedrijven en politie.

Reageer op dit artikel