nieuws

corporaties niet geprikkeld om te bouwen

Geen categorie

De bouwproductie door woningcorporaties is in het afgelopen decennium gedaald.

Subsidies op woningbouw zijn medio jaren negentig afgeschaft, zonder dat daar een andere positieve prikkel voor in de plaats is gekomen. Maar financiële beperkingen hebben geen rol gespeeld bij de dalende investeringen. Wel is de afnemende uitgave van grond door gemeenten voor sociale woningbouw van belang geweest voor het teruglopen van de bouwproductie van corporaties.Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de studie ‘Investeringsprikkels voor woningcorporaties’. Dit onderzoek toont hoe de prikkels en beperkingen voor de bouw van nieuwe woningen door woningcorporaties sinds het midden van de jaren negentig zijn veranderd. De achtergrond van dit onderzoek is dat de woningcorporaties een belangrijke rol hebben gekregen om het woningtekort terug te dringen en de doorstroming op gang te brengen. De corporaties moeten van de minister van VROM tot het jaar 2010 in totaal 111.000 (huur- en koop) woningen bouwen, wat ongeveer 25 procent is van de totale nationale bouwopgave.De nieuwbouwproductie door corporaties is afgenomen van ongeveer 24.000 huurwoningen in 1997 tot 14.000 in 2003, om daarna weer aan te trekken tot bijna 19.000 in 2004.

Reageer op dit artikel