nieuws

corporaties mogen selecteren bij woningtoewijzing

Geen categorie

De Zwolse woningcorporaties SWZ, deltaWonen en Openbaar mogen onderscheid maken op grond van de grootte van het huishouden bij toewijzing van de huurwoningen.

De Commissie Gelijke Behandeling heeft de corporaties in het gelijk gesteld bij een klacht van een alleenstaande woningzoekende. De woningzoekende vond het onrechtvaardig dat er onderscheid wordt gemaakt tussen kansen op huisvesting voor eenpersoonshuishouden en meerpersoonhuishouden. Terwijl meerpersoonshuishoudens ook mogen reageren op woningen met twee of minder slaapkamers. Om de schaarste aan grotere eengezinswoningen rechtvaardig te verdelen wordt tijdelijk voorrang gegeven aan gezinnen om in aanmerking te komen voor deze categorie woningen. Bovendien blijkt uit cijfers van de corporaties dat meerpersoonshuishouden een kleinere kans hebben om een passende woning te vinden dan eenpersoonhuishoudens. In het oude systeem (tot 2002) was alleen woonduur de norm om aan een huurwoning te komen. Dit leidde tot ongewenste situaties. Alleenstaanden kwamen bijvoorbeeld in grotere woningen terecht. De Zwolse woningcorporaties bouwen de komende tijd veel eengezins(huur)woningen. Elk kwartaal worden de slagingskansen van verschillende groepen woningzoekende geëvalueerd door de woningcorporaties. Zodra er genoeg grote huurwoningen zijn, zal de voorrangsregel worden afgeschaft.

Reageer op dit artikel