nieuws

Contracten getekend voor Utrechts stationsgebied

Geen categorie

De stad Utrecht heeft een definitief akkoord bereikt voor het stationsgebied.

Het stadsbestuur en partners Corio, NS Vastgoed en Jaarbeurs ondertekenden in aanwezigheid van minister Peijs de contracten. Met NS Vastgoed is een ontwikkelingsovereenkomst gesloten. Vanuit het Masterplan krijgt NS Vastgoed de mogelijkheid 175.000 m2 kantoorruimte te ontwikkelen. In het contract is vastgesteld dat deze partij in het stationsgebied 150.000 m2 zal realiseren. Daarmee geeft NS Vastgoed invulling aan het Masterplan, dat een ruim opgezet stationsgebied voorstaat. NS Vastgoed mag dan 25.000 m2 ontwikkelingen buiten het stationsgebied. In het stationsgebied ontwikkelt NS Vastgoed ook 300 woningen aan de Van Sijpesteijnkade.

Met Corio is de meest vergaande overeenkomst gesloten voor de eerste fase van de uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum Hoog Catharijne, rond plein Vredenburg. Aan het winkelcentrum Hoog Catharijne worden binnen het deelgebied Vredenburg ongeveer 19.000 m2 winkelruimte (van de totale geplande uitbreiding van 35.000 m2), 800 parkeerplaatsen en 150 woningen toegevoegd. Ook verkoopt Corio zijn aandeel in het huidige Muziekcentrum, zodat de gemeente snel kan beginnen met de verbouwing van het Muziekpaleis. Dit contract wordt later dit jaar gevolgd door gelijksoortige contracten voor de resterende fasen van de uitbreiding en renovatie. Dan zal het gehele project overgaan van de variabele naar de vaste pijplijn van Corio. De totale investering voor Corio zal naar verwachting 250 miljoen euro bedragen.

In de periode van 2007 tot 2015 zullen de bouw en oplevering van Hoog Catharijne gefaseerd plaatsvinden, waarbij de winkels tijdens renovatie grotendeels open blijven. Parallel aan de ondertekening van het contract voor het deelgebied Vredenburg hebben Corio en de gemeente Utrecht de kaders omschreven voor de intentieovereenkomst over de samenwerking voor het nog te realiseren Leidsche Rijn Centrum. Dit winkelcentrum van ruim 40.000 m2 zal naar verwachting rond 2011 (gefaseerd) worden opgeleverd. De investering vergt voor Corio 140 miljoen euro.

Met de Jaarbeurs is een grondovereenkomst gesloten. De Jaarbeurs is nu gevestigd op een mengeling van eigen grond en erfpacht. Afgesproken is dat wanneer de erfpacht eindigt in 2019, de Jaarbeurs zich terugtrekt op de zuidkant van het huidige gebied, ten zuiden van de geplande centrumboulevard. Dit gebied wordt in eeuwigdurende erfpacht aan de Jaarbeurs uitgegeven. Separaat worden afspraken gemaakt met ontwikkelaars Holland Casino, Wolff Cinema Groep voor de ontwikkeling van de megabioscoop, en Amrath voor een drie- en viersterrenhotel, aangevuld met woningen. De gemeente heeft dus na 2019 de beschikking over een derde van het Jaarbeursterrein (zo’n 7 hectare) aan de noordzijde van de centrumboulevard. Voor dit gebied zijn nog geen plannen ontwikkeld, maar gedacht wordt aan een mix van kunst, cultuur, leisure en entertainment met ruimte voor wonen en werken.

Ook tekenden de gemeente Utrecht en NS Vastgoed de samenwerkingsovereenkomst voor het ontwerp en realisatie van het nieuwe stadskantoor, aan de westkant van Utrecht Centraal. Het nieuwe stadskantoor is onderdeel van de 150.000 m2 kantoorontwikkeling. Het complex gaat het grootste deel van het ambtelijk personeel en de stadsbrede publieksbalies huisvesten. De gemeente neemt haar intrek in het nieuwe pand in 2010.Met de beoogde doorloop van het structuurplan en nog te starten artikel 19-procedures, kan eind 2006 worden begonnen met de bouw van het Muziekpaleis.

Vooruitlopend hierop wordt dit voorjaar rondom het plein Vredenburg bodemonderzoek gedaan naar mogelijke, archeologisch waardevolle restanten uit het verleden. NS Vastgoed begint in 2007 met de kantoorontwikkeling en de bouw van het winkelgebouw Vredenburg-Noord van Corio. Met het casino en de bioscoop wordt begonnen in het voorjaar van 2007. De Jaarbeurs verwacht eind 2009 de deuren te openen van de bioscoop, Corio opent in 2010 het winkelgebouw en NS Va stgoed verhuurt het stadskantoor vanaf 2011.Het ministerie van Verkeer en Waterstaat investeert in totaal een bedrag van 260 miljoen euro in de ontwikkeling van het Stationsgebied.

Reageer op dit artikel