nieuws

concurrentie detailhandel nam af in jaren negentig

Geen categorie

De concurrentie tussen winkels is in de jaren negentig afgenomen.

Dit is voornamelijk veroorzaakt door de krachtige groei van de vraag naar consumentenproducten. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar de concurrentie in de periode 1993-2002. De overheidsmaatregelen om de concurrentie te bevorderen, zoals het verruimen van de openingstijden en de nieuwe Mededingingswet, hadden effect, constateren de onderzoekers. Maar dit werd grotendeels tenietgedaan door de vraagtoename die samenviel met achterblijvend aanbod. Hierdoor hoefden bedrijven minder te concurreren en vielen de winstmarges hoger uit. De detailhandel kende grote verschillen in de mate van concurrentie. Zo nam de rivaliteit tussen drogisterijen toe, maar slonk de concurrentie onder kledingzaken.

Reageer op dit artikel