nieuws

Checklist voor aantrekkelijke woonwijk

Geen categorie

In opdracht van RRBouw, de onderzoeksstichting van BouwNed, heeft Rigo Research en Advies in kaart gebracht wat de wensen zijn die de consument aan zijn woonomgeving stelt.

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het rapport Het wie, wat en waar van de woonomgeving. Het rapport is bedoeld als checklist voor ontwikkelende bouwbedrijven om zo aantrekkelijk mogelijke woonwijken te ontwikkelen. De minister van VROM maakt in de Nota Ruimte onomwonden de keuze voor integrale planontwikkeling of ontwikkelingsplanologie. Dat maakt het voor de gemeente in haar rol als regisseur noodzakelijk een beroep te doen op andere partijen, waaronder bouwbedrijven. Zij worden in een vroeg stadium gevraagd mee te denken over de integrale planinvulling. In dat proces kan de bouwer een partner zijn, vooral door zijn ervaring en kennis van de markt, visie op optimalisering en resultaatgerichtheid. Met de publicatie is er nu volgens BouwNed een checklist voorhanden van alle aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het creëren van kwalitatief goede woonomgeving. De checklist kijkt niet alleen naar het inkomen van de consument, maar maakt ook een onderscheid naar de verschillende woonmilieus. De milieus zijn centrumstedelijk, stedelijk buitencentrum, groenstedelijk, dorps en landelijk en brengen elk hun eigen kenmerken en eisen met zich mee.    

Reageer op dit artikel