nieuws

centraal fonds en wsw gaan gegevens delen

Geen categorie

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gaan voor het verslagjaar 2006 gegevens gezamenlijk opvragen en delen.

Op dit moment vragen zij afzonderlijk van elkaar informatie op voor de financiële beoordeling en het toetsen van de kredietwaardigheid. Deze gegevens blijken elkaar te overlappen. De nieuwe manier van werken vermindert de administratieve lasten voor de corporaties.Dat meldt corporatiekoepel Aedes. Begin maart 2007 ontvangen corporaties een cd-rom waarop de vragen van het CFV en het WSW zijn verwerkt. Vier maanden later, voor 1 juli 2007, moet het CFV de gegevens binnen hebben. Het invullen van de disc Financiële Toets (dFT) komt te vervallen. Voor beide organisaties is deze samenwerking een begin. Het WSW en CFV voeren momenteel overleg met het ministerie van VROM om ook haar gegevensverzoek te integreren.

Reageer op dit artikel