nieuws

cda: meer ruimte corporaties voor verkoop woningen

Geen categorie

Woningcorporaties moeten meer ruimte krijgen om woningen te verkopen aan andere beleggers, zoals pensioenfondsen.

De corporaties moeten daarbij niet gebonden zijn aan de regionale woningmarkt. Hierdoor blijven de woningen wel in de huursector, maar komt er tegelijkertijd bij woningcorporaties meer geld vrij om nieuwe huizen te bouwen, of om stadswijken te verbeteren. Dat stelde het CDA tijdens de financiële beschouwingen over de Rijksbegroting 2007.Het CDA wil dat beleggers tegen lagere prijzen dan nu gebruikelijk complexen kunnen verwerven van corporaties, voor zover zittende huurders niet willen kopen. De prijs zou moeten liggen op 80 tot 85 procent van de leegwaarde in plaats van de huidige 90 procent. Hiermee komen liquide middelen vrij waarmee een corporatie onrendabel kan investeren. Volgens het CDA is dat een betere oplossing dan de vermogensrendementheffingen, zoals die door verschillende andere partijen zijn voorgesteld. Koepelorganisatie van de corporaties Aedes vindt dat er op dit moment voldoende middelen voor handen zijn voor nieuwbouw en herstructurering. De voornaamste knelpunten liggen volgens Aedes nu bij het verwerven van grondposities voor sociale woningbouw en belemmeringen in de (bouw)regelgeving. Verkopen aan bewoners vindt al plaats en daar waar nodig wordt al vermogen uit de stenen vrijgemaakt. Verder is prijsvorming bij complexgewijze verkoop een zaak van partijen, gegeven de markt, zo stelt Aedes.

Reageer op dit artikel