nieuws

cda kritisch over grondbezit dienst landelijk gebied

Geen categorie

Provincies moeten meer zeggenschap krijgen over de grond, die in het bezit is van de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Dat stelt het CDA in het meinummer van Binnenlands Bestuur. CDA-Kamerlid Ger Koopmans zal dit punt aan de orde stellen tijdens de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Inrichting Landelijk Gebied. Het agentschap heeft samen met het verwante Bureau Beheer Landbouwgronden zo’n 40.000 hectare grond in bezit en beheer. Wanneer het wetsvoorstel door de Kamer wordt aangenomen, komt de regie voor het plattelandsbeleid en de verantwoordelijkheid voor de inzet van middelen bij de provincies te liggen. Koopmans: ‘De provincies schakelen vanaf dat moment de DLG in voor de uitvoering van het beleid. Dan lijkt het mij logisch dat ze mogen meebeslissen over de grond, waarop de plannen worden gerealiseerd.’De Utrechtse gedeputeerde Jan Pieter Lokker, namens de provincies betrokken bij het plattelandsbeleid: ‘Misschien dat we de afspraak kunnen maken, dat de provincies economisch eigenaar worden van de grond en dat het Rijk juridisch eigenaar blijft.’

Reageer op dit artikel