nieuws

cbs: steden groeien verder, platteland ontvolkt

Geen categorie

De Randstad blijft groeien. Steden zullen als een mag

eet jongeren blijven trekken. Maar Nederlandse gebieden die nu dun bevolkt zijn, zullen verder ontvolken. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bij de presentatie van de nieuwe CBS-prognose over de bevolkingsontwikkeling tot 2050. De Nederlandse bevolking groeit de komende dertig jaar, maar daarna zal de krimp onherroepelijk toeslaan. De groei is nu 20.000 mensen per jaar, de krimp zal met 40.000 per jaar harder gaan. Dat die krimp nog betrekkelijk lang op zich laat wachten, houdt verband met de sterk toegenomen levensverwachting. Op termijn zal het aantal overledenen stijgen en rond 2030 het aantal geboorten overtreffen, verwacht hij. De relatieve kinderrijkheid van Nederland werkt ook mee om de krimp vooruit te schuiven. In een aantal andere Europese landen worden minder kinderen geboren dan in Nederland (1,75 per vrouw). Uit cijfers van het CBS blijkt verder dat Nederland sinds 2004 weer een emigratieland is. Er vertrekken meer mensen uit het land dan er binnenkomen. Het aantal emigranten zal dit jaar 130.000 zal bedragen. De autochtone bevolking zal in 2007 kleiner zijn dan dit jaar. Dat komt vooral door het vertrekoverschot van 25.000 personen per jaar. Het komend decennium krimpt de autochtone bevolking met ongeveer 5000 personen per jaar. Na 2020 zal dat versnellen. In 2050 zal Nederland 12 miljoen autochtonen tellen, tegen 13,2 miljoen op dit moment. Hun aandeel in de totale bevolking daalt in die periode van 81 naar 71 procent.

Reageer op dit artikel