nieuws

Buitenlandse bedrijven kritisch over vestigingsklimaat

Geen categorie

Bijna de helft van de in Nederland gevestigde buitenlandse bedrijven vindt dat het vestigingsklimaat hier slechter wordt en een bijna even grote groep ziet verbetering noch verslechtering.

Van de respondenten vindt 7 procent dat het vestigingsklimaat wel is verbeterd in vergelijking met vorig jaar. Dit blijkt uit een enquête die het Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, heeft uitgevoerd onder een kleine 1000 buitenlandse bedrijven. Ruim de helft beoordeelt het Nederlandse vestigingsklimaat als gemiddeld. Een kleine 10 procent vindt het vestigingsklimaat slecht tot zeer slecht. Eenderde van de bedrijven geeft de kwalificatie goed tot zeer goed. Bijna de helft van de bedrijven (47 procent) vindt het vestigingsklimaat verslechterd in vergelijking met vorig jaar; een ongeveer even grote groep ziet geen verandering.In het onderzoek is het vestigingsklimaat onderverdeeld in negen hoofdgroepen: Nederland algemeen, infrastructuur, bedrijventerreinen, arbeid, fiscaliteit, wet- en regelgeving, innovatie, afzetmarkt en leefomgeving. Binnen deze thema’s zijn in totaal 42 locatiefactoren onderscheiden. Het best scorende hoofdthema is Nederland algemeen (7,5); het slechtste rapportcijfer is er voor het thema wet- en regelgeving (6,0). Wanneer wordt ingezoomd op specifieke locatiefactoren, blijken buitenlandse bedrijven de grootste problemen te hebben met de verkrijging van werk- en verblijfsvergunningen (5,7), de hoogte van de arbeidskosten (5,4) en – als slechtst scorende locatiefactor – de flexibiliteit in de arbeidswetgeving (5,0). De respondenten zijn echter zeer goed te spreken over de sterke internationale oriëntatie (7,8), de geografische positie in vergelijking met afzetmarkten en leveranciers (7,8) en onze mainports Schiphol en Rotterdam (7,9). Deze drie locatiefactoren behalen de hoogste scores.     

Reageer op dit artikel