nieuws

BouwNed: maatschappelijke betrokkenheid bouw onderbelicht

Geen categorie

Door de nasleep van de bouwaffaire en de economische recessie is 2003 een moeilijk jaar geweest voor de bouw.

Ongeveer 900 bouwbedrijven gingen failliet en er verdwenen zo’n 19.000 banen. Dat blijkt uit het jaarverslag van BouwNed, met 4000 leden de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. In de nasleep van de parlementaire enquête bouwnijverheid heeft BouwNed in 2003 gewerkt aan een eigen integriteitsbeleid. In een bestuursverklaring is nadrukkelijk verwoord dat BouwNed een vereniging van fatsoenlijke en integere bedrijven is en dat BouwNed sancties zal opleggen aan lidbedrijven die zich niet aan de regels blijken te houden. In het uiterste geval kan dit inhouden dat bedrijven worden geroyeerd als lid.De vele negatieve publiciteit doet volgens de directie en het bestuur ‘geen recht aan de grote inspanningen waarmee de sector op velerlei terreinen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en waarmaakt. Het is niet onze bedoeling om misstanden weg te poetsen, maar wij vinden dat het publiekelijk geschetste beeld van de bouwsector nuancering behoeft.’

Reageer op dit artikel