nieuws

BouwNed: bouwvergunning wordt ‘sprong in het duister’

Geen categorie

Consumenten die willen bouwen of verbouwen, krijgen te maken met een grote (rechts)onzekerheid als gevolg van voorgestelde wijzigingen in de Woningwet.

Als de veranderingen worden ingevoerd, geeft een eenmaal verleende bouwvergunning niet langer de garantie dat er ook volgens die vergunning kan worden gebouwd. Voor de jaarlijks tienduizenden particulieren en hun aannemers wordt het aanvragen van een bouwvergunning ‘een sprong in het duister.’ Dat stelt BouwNed, de grootste vereniging van ondernemers in de bouw. De brancheorganisatie vindt daarom dat het huidige wetsvoorstel niet in deze vorm mag worden aangenomen.Onder de huidige Woningwet moet de gemeente een bouwaanvraag vóóraf toetsen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan en eventuele welstandseisen. Is de aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt de aanvrager een bouwvergunning. Deze vergunning geeft de vergunninghouder – de aannemer of (particuliere) opdrachtgever – de zekerheid dat hij conform die vergunning mag bouwen.’Dit uitgangspunt van de Woningwet wordt met de voorgestelde wijzigingen geheel verlaten’, meent BouwNed. Weliswaar moet er nog steeds een bouwvergunning worden aangevraagd, en moet er in het kader van die aanvraag een toetsing aan de genoemde voorschriften plaatsvinden. Maar daarnáást geldt nog een algemeen verbod om in strijd met het Bouwbesluit of de bouwverordening een gebouw te bouwen, te gebruiken of in stand te houden. Overtreding van dit verbod kan aanleiding zijn voor de gemeente om een opdrachtgever te beboeten. Bovendien wordt overtreding van dit verbod aangemerkt als een economisch delict en kan de overtreder strafrechtelijk worden vervolgd. In de praktijk betekent dit volgens BouwNed ‘dat een opdrachtgever of diens aannemer niet meer blind kan varen op een verleende bouwvergunning.’     

Reageer op dit artikel