nieuws

Bouwkosten sinds 1986 sterk gestegen

Geen categorie

In de tertiaire en de publieke sector stegen de bouwkosten tussen 1986 en 2003 respectievelijk van 419.

00 euro tot 1.485.000 euro en van 567.000 euro naar 1.601.000 euro. De bouwprijzen voor panden in de industrie en bouwnijverheid verdubbelden tussen 1986 en 2003 van 354.000 euro tot 704.000 euro gemiddeld. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in zijn onderzoek Bouwprijzen en de vraag naar bouwproductie. Volgens het EIB ligt schaalvergroting ten grondslag aan de prijsstijgingen. Het EIB verklaart ook de prijsstijging van nieuwe woningen uit de gestegen omvang. Die nam in de periode toe met 30 procent. De bouwkosten van koop- en huurwoningen zijn sinds 1986 bijna verdrievoudigd van respectievelijk gemiddeld 45.000 tot 126.000 euro en van 33.000 tot 90.000 euro in 2003.     

Reageer op dit artikel