nieuws

Bouwfraude: echtgenoot minister Peijs in opspraak

Geen categorie

GroenLinks wil opheldering over de echtgenoot van minister Peijs, die als ondernemer in de cementindustrie betrokken zou zijn geweest bij verboden prijsafspraken in de bouw.

Kamerlid Vos, de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die de bouwfraude onderzocht, wil van premier Balkenende weten of dit aan de orde is geweest bij de ‘screening’ toen Peijs minister werd. De man van Peijs, M. Platschorre, zou volgens Vos nog steeds in de cementindustrie actief zijn als commissaris van een bedrijf en als adviseur van twee andere bedrijven. Vos wil via schriftelijke vragen weten of hierdoor ‘niet de schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt.’Platschorre was – na zijn carrière in de cementindustrie – tot zijn pensionering in 2001 bestuursvoorzitter van bouw- en installatiebedrijf TBI. Een medewerker van een dochter van dat bedrijf, Baas Installatietechniek, openbaarde in februari een zogeheten schaduwboekhouding waaruit bleek dat ook de installatiebranche diep bij de bouwfraude betrokken was. Het ging om notities over onderlinge marktverdeling en het schuiven met geldstromen in de periode tussen 1994 en 2001. Daarbij waren ook andere dochters van TBI, zoals Croon, Merwestroom en Wolter&Dros betrokken. TBI heeft inmiddels toegegeven in de periode voor 2002 de Mededingingswet te hebben overtreden. Platschorre was tot begin vorig jaar commissaris bij bouwbedrijf BAM. Maar die positie gaf hij op toen zijn vrouw minister werd. Hij zei elke schijn van belangenverstrengeling te willen voorkomen.

Reageer op dit artikel