nieuws

bouwfonds positief over kantorenmarkt

Geen categorie

In het eerste kwartaal van 2006 is bijna 470.

00 m2 kantoorruimte verhuurd of verkocht, zo constateert Bouwfonds Asset Management in zijn Market Update. Bouwfonds verwacht dat het herstel van de kantorenmarkt zal aanhouden. Er is aan de ene kant nog een stuk uitgestelde vraag en ondernemers zijn meer bereid tot nieuwe investeringen. Ondanks de hogere opname van kantoorruimte in Nederland in 2005 is de leegstand begin 2006 toch weer hoger dan een jaar eerder. De toename van de leegstand bedroeg ongeveer 200.000 m2 en komt daarmee in totaal op bijna 6 miljoen vierkante meter.De oorzaak van de aanhoudend toenemende leegstand bij een verbeterde vraag is dat verhuizende bedrijven nog vaak meer kantoorruimte achterlaten dan dat ze huren. Ontwikkelaars zullen in de komende jaren blijven trekken aan de grote huurders waardoor de kans op leegstand van verouderde, niet optimaal gelegen kantoorruimte groot blijft, zo verwacht Bouwfonds. Door het overaanbod is de ontwikkeling van de huren beneden de inflatie geweest de afgelopen zes jaar. De huurniveaus van winkelruimte op de beste A1-locaties stijgen nog steeds. Daartegenover staan op andere plekken veel ruimten leeg en is er sprake van dalende huren. De leegstand van winkelruimte is eind 2005 en begin 2006 toch licht afgenomen. De opname van bedrijfsruimte was in het eerste kwartaal van 2006 met 470.000 m2 iets bescheidener dan in de tweede helft van 2005. In het eerste kwartaal van 2006 is omgeslagen naar jaarbasis bijna 4,2 miljard euro belegd in commercieel vastgoed. De aanvangsrendementen zijn verder gedaald. Bouwfonds noemt dit te verwachten aangezien de inflatie sterk was afgenomen en daarmee de reële rendementen juist zeer sterk waren gestegen. Nu, bij het huidige economische herstel, heeft de inflatie de neiging weer op te lopen. Bouwfonds verwacht dat de markt wat vertraagd op deze ontwikkelingen reageert zodat de aanvangsrendementen nog enige tijd onder druk blijven staan, alvorens weer wat te zullen stijgen.

Reageer op dit artikel