nieuws

Bouwers willen harde afspraken over woningbouw

Geen categorie

Als de minister van VROM met regio’s en gemeenten afspraken maakt over woningbouwproductie, moeten die afspraken ook concrete sturingsmogelijkheden bevatten, zoals een jaarlijks overzicht van de beschikbare ‘harde’ plancapaciteit.

Hierdoor kunnen dreigende problemen op tijd worden bijgestuurd.Dat stelt de koepelorganisatie van bouwbedrijven, het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). Op dit moment kan volgens het AVBB alleen achteraf worden geconstateerd dat er niet genoeg woningen zijn gebouwd. Het voorstel van het AVBB houdt in dat de minister van VROM de Tweede Kamer periodiek informeert over de voortgang per regio om negatieve verrassingen achteraf te vermijden. Volgens de bouwkoepel moet de Nota Ruimte van minister Dekker van VROM, die in het voorjaar aan de Tweede Kamer wordt gepresenteerd, voldoende ruimte reserveren om de woningbouwtaakstelling van 80.000 woningen per jaar te kunnen realiseren. De nota moet rekening houden met tegenvallers bij de uitvoering. Ruimtereserveringen zijn vooral van belang voor de verstedelijkte gebieden, in het bijzonder de Randstad. Volgens het AVBB is het door de hoge ruimtedruk en de woningbouwtaakstelling onvermijdelijk dat het Rijk in de Nota Ruimte een aantal grote bouwlocaties reserveert in de Randstad. Ook kunnen in de uitvoeringsagenda van de Nota Ruimte de regionale woningafspraken worden opgenomen.

Reageer op dit artikel